Podsumowanie

Wyświetlanie

Program X11/Windows XTerm/Konsola
Gnus + +
Tin nd +
Slrn +
PINE +
Sylpheed + nd
Claws–Mail +
Thunderbird +
Mozilla Seamonkey +
KNode +
Pan +
Opera/M2 +
XPN +
MS Outlook Express +
40tude Dialog +
Xnews c m
Forté Agent c
Noworyta News Reader c
XanaNews +
MesNews +
Microplanet Gravity c

Wysyłanie

Program X11/Windows XTerm/Konsola Dobór
najniższego
charsetu
Gnus + + +
Tin nd e + -
Slrn e + y
PINE + -
Sylpheed + nd c
Claws–Mail + c
Thunderbird + +
Mozilla Seamonkey + +
KNode + -
Pan + -
Opera/M2 + c
XPN + +
MS Outlook Express + c
40tude Dialog + +
Xnews c m c m
Forte Agent c c
Noworyta News Reader c m c m
XanaNews + -
MesNews + +
Microplanet Gravity c -

Podsumowanie

Symbol Odbiór Wysyłka Dobór
najniższego
charsetu
+ 16 14 7
- 0 0 6
c 4 4 7
m 1 2 2
e nd 2 nd

Legenda:

Symbol Znaczenie Znaczenie przy doborze najniższego charsetu
+ W pełni obsługiwane Czytnik potrafi wybrać najniższy charset z podanej listy
- Nie obsługiwane całkowicie
c Obsługiwane częściowo (w najczęściej tylko zakresie polskich znaków) Przy próbie wysyłki wiadomości zawierającej znaki spoza aktualnie wybranego charsetu, wyświetlane jest ostrzeżenie z ofertą wysyłki w UTF-8
m Obsługiwane przez makro lub zewnętrzny program
e Używany zewnętrzny edytor nd
nd Nie dotyczy