Xnews — wysyłka

Ustawienia

Do edytora Xnews, jako takiego, nie da się wprowadzić niczego spoza CP1250, ale jeśli chcemy wysyłać coś z tego zakresu w UTF-8, to musimy skorzystać z MIME-Proxy.

MIME-Proxy

Gdy mamy już poprawnie skonfigurowane MProxy, to należy zmienić linie charsets w pliku .ini jak poniżej:

Przykład

Zrzuty ekranu

Xnews edytujący post w UTF-8.

Wersje

Zrzut ekranu przedstawia Xnewsa w wersji 6.08.25.