Xnews — wyświetlanie

Ustawienia

Xnews jakoż jest pozbawiony konwersji charsetów, nie obsługuje również UTF-8. By móc go względnie poprawnie wyświetlić, potrzebuje zewnętrznego programu, jakim jest MIME-Proxy. Niestety, możliwe będzie wyświetlenie znaków tylko z zakresu strony kodowej systemu, czyli dla Polski będzie to CP-1250.

MIME-Proxy

Wskazówki dotyczące ustawienia można znaleźć na stronie poświęconej temu zagadnieniu. Tam też można znaleźć instrukcje dotyczące ustawienia Xnewsa, do pracy.

Zrzuty ekranu

Xnews bez MIME-Proxy wyświetlający post w UTF-8; Xnews z MIME-Proxy wyświetlający post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Xnewsa w wersji 6.08.25.