XanaNews — wysyłka

Ustawienia

XanaNews niestety nie umie sama dobrać „najniższego” zbioru znaków, więc by wysyłać posty w UTF-8, tylko wtedy gdy jest ono potrzebne, należy przestawić Tools → Options → Default settings → Posting settings → Default character set na Europa środkowa (ISO).

Opcje XanaNews

I ilekroć zawrzemy w poscie znaki spoza ISO 8859-2, należy przestawić za każdym razem, listę wyboru Character set: na Unicode (UTF-8) znajdującą się w prawym, dolnym rogu okna edytora.

Lista wyboru w oknie edytora Xany

Jest to bardzo ważne, gdyż jeśli o tym zapomnimy, wszystkie znaki nie mieszczące się w ISO-8859-2 zostaną zamienione na znaki zapytania, bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia!

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8, należy przestawić Tools → Options → Default settings → Posting settings → Default character set na Unicode (UTF-8).

Opcje XanaNews

Uwagi

Należy też pamiętać, aby przestawić również opcję Text format na którąś z MIME (najlepiej MIME - Flowed).

Zrzuty ekranu

XanaNews edytująca post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają XanaNews w wersji 1.18.1.6.