Tin - wysyłka

Ustawienia

Tin niestety nie potrafi sam dobrać zestawu znaków do treści wysyłanego postu, dlatego trzeba każdorazowo przestawiać go na UTF-8, gdy chcemy wysłać coś spoza ISO 8859-2, bądź wysyłać w UTF-8 przez cały czas.

Opcję dotyczącą UTF-8 najłatwiej jest zmienić przez edytor ustawień. Po uruchomieniu tina należy nacisnąć M, następnie odnaleźć pozycję o nazwie MM_NETWORK_CHARSET, podświetlić ją, nacisnąć enter, a następnie spację do momentu pojawienia się UTF-8, następnie enter i na koniec q by wyjść z edytora.

Przykład:

Zmiana z ISO-8859-2:

$ tin
M
 (do wybrania MM_NETWORK_CHARSET)
ENTER
SPACJA (należy wcisnąć ~24 razy)
ENTER
q
Opcje Tina

Edytor

Warto mieć na względzie, że by móc wprowadzać znaki spoza ISO-8859-2, należy używać edytora obsługującego charsety wielobajtowe. Takim edytorem jest na przykład ViM.

Przykład:

Ustawienie UTF-8 w gViM-ie:

$ gvim
esc
:set fenc=utf-8
:set enc=utf-8
:set tenc=utf-8

Możne te wartości również wpisać na stałe.

Przykład:

$ gvim ~/.gvimrc
i
set fenc=utf-8
set enc=utf-8
set tenc=utf-8
set nobomb

ViM po tych zabiegach będzie wymagał uruchomienia w unikodowej wersji terminala lub konsoli.

Przykład:

XTerm

$ LANG=pl_PL.UTF-8 xterm -u8 -e vim

Konsola

$ unicode_start
$ vim

Zrzuty ekranu

gViM, ViM.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawia gViM-a w wersji 7.0.174 i ViM-a w tej samej wersji działającego w rxvt-unicode 8.1.