Tin - wyświetlanie

XTerm

Tin jako program konsolowy potrzebuje do działania emulatora terminala. Aby mógł on wyświetlać znaki spoza ISO-8859-2, musi być to unikodowa wersja - bez niej nie wyświetli się nic prócz znaków z zakresu latin2.

Przykład:

$ LANG=pl_PL.UTF-8 xterm -u8 -e tin

Tin musi być również zlinkowany z unikodową wersją biblioteki obsługi konsoli (np. ncureses → libncursesw.so)

Sprawdzenie linkowania:

$ ldd `which tin`

Po czym (to tylko przykład — wynik może być inny!):

 1. Nieprawidłowa biblioteka

  $ ldd `which tin`
  […]
      libncurses.so.5 => /lib/libncurses.so.5 (0xb7f43000)
  […]
  $
 2. Prawidłowa biblioteka

  $ ldd `which tin`
  […]
      libncursesw.so.5 => /lib/libncursesw.so.5 (0xb7ed5000)
  […]
  $

Konsola

Aby móc oglądać znaki powyżej latin2, należy uruchomić Tina po unicode_start.

Przykład:

$ unicode_start
$ tin

Zrzuty ekranu

Tin pod unikodowym xterm-em, Tin pod xterm-em używającym latin2, Tin pod konsolą (framebuffer).

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają czytnik Tin w wersji tin 1.9.1 release 20060409 ("Benmore") działający w XTerm(196).