Slrn - wysyłka

Ustawienia

<0.9.8.1pl2

Slrn niestety nie potrafi sam dobrać zestawu znaków do treści wysyłanego postu, dlatego trzeba każdorazowo przestawiać go na UTF-8, gdy chcemy wysłać coś spoza ISO 8859-2, bądź wysyłać w UTF-8 przez cały czas.

Aby wysyłać posty w UTF-8, należy w pliku ~/.slrnrc ustawić set mime_charset "utf-8". Warto jest też używać edytora obsługującego ten charset.

Przykład:

W przypadku, gdy jeszcze nie mamy ustawionej tej zmiennej:

$ vim ~/.slrnrc
i
set mime_charset "utf-8"
esc
:wq

≥0.9.8.1pl2

W nowych wersjach poprawiono powyższy problem, polegający na niemożności doboru najmniejszego zestawu względem zawartości artykułu — w tym celu należy ustawić w pliku ~/.slrnrc charset Outgoing na us-ascii,iso-8859-2,utf-8 oraz zadeklarować charset używany przez edytor poprzez ustawienie charset Editor. W przypadku nieustawienia ostatniej wartości, SLRN spróbuje sam pobierać odpowiednią wartość z systemu.

Przykład:

$ vim ~/.slrnrc
i
 Do ostatniej wolnej linii
charset Outgoing "us-ascii,iso-8859-2,utf-8"
charset Editor "utf-8"
esc
:wq

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

By domyślnie wysyłać wszystkie posty w unikodzie, należy skonfigurować czytnik jak powyżej, z tym wyjątkiem, że wartość charset Outgoing ustawiamy tylko na utf-8

Przykład:
$ vim ~/.slrnrc
i
 Do ostatniej wolnej linii
charset Outgoing "utf-8"
charset Editor "utf-8"
esc
:wq

Edytor

Z edytorem należy postąpić tak jak w przypadku tin-a.