Slrn - wyświetlanie

<0.9.8.1pl2

Slrn, teoretycznie, do czasu wydania wersji używającej S-Lang w wersji 2, nie jest w stanie wyświetlać poprawnie postów w unikodzie, nawet znaków z zakresu ISO-8859-2. Na szczęście, to ostatnie można zmienić przy pomocy makra latin2.sl. Należy je umieścić w katalogu zdefiniowanym prze zmienną macro_directory i dopisać interpret latin2.sl do pliku /.slrnrc.

Przykład:

Gdy zdefiniowana jest zmienna macro_directory:

$ wget "http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb/slrn-pl/macros/latin2.sl?rev=1.2"
$ grep -i macro_directory ~/.slrnrc
# mv "latin2.sl?rev=1.2" /jeden/z/katalogów/zwracanych/przez/grep/latin2.sl
$ vim ~/.slrnrc
i
interpret latin2.sl
esc
:wq

Gdy nie jest zdefiniowana zmienna macro_directory:

$ wget "http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb/slrn-pl/macros/latin2.sl?rev=1.2"
$ mkdir ~/.slrn_macros
$ mv "latin2.sl?rev=1.2" ~/.slrn_macros/latin2.sl
$ vim ~/.slrnrc
i
set macro_directory "~/.slrn_macros"
interpret latin2.sl
esc
:wq

≥0.9.8.1pl2

W nowej wersji SLRN–a usunięto problemy związane z zestawami znaków i ich mnogością. W tej wersji nie trzeba nic robić szczególnego by móc wyświetlać posty w UTF-8 — należy posiadać unikodową konsolę, a czytnik sam określi zestaw używany w systemie.

W przypadku gdy charset nie jest określony w locales należy w pliku .slrnrc ustawić zmienną charset Outgoing na utf-8.

$ vim ~/.slrnrc
i
 Do ostatniej wolnej linii
charset Display "utf-8"
esc
:wq

Względnie, można uruchomić czytnik z odpowiednimi locales:

$ LC_ALL="pl_PL.UTF-8" xterm -e slrn

OE!

W przypadku postów które gwałcą z zimną krwią wymogi standardu MIME, czyli wysyłają ośmiobitowe znaki bez odpowiednich nagłówków, w wersjach SLRN dostarczanych przez niektóre(!) dystrybucje (np. Debian) istnieje możliwość określenia awaryjnego zestawu znaków. By to zrobić, należy w pliku ~/.slrnrc ustawić zmienną „fallback_charset” na żądany zestaw (w polskich realiach będzie to zazwyczaj ISO-8859-2)

$ vim ~/.slrnrc
i
 Do ostatniej wolnej linii
set fallback_charset "iso-8859-2"
esc
:wq

Zrzuty ekranu

Slrn wyświetlający unikodowy post, Slrn wyświetlający polskie znaki diakrytyczne zakodowane w UTF-8, Slrn z makrem latin2.sl wyświetlający polskie znaki diakrytyczne zakodowane w UTF-8, Slrn 0.9.8.1pl2 na S-Lang 2.0.6 wyświetlający post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Slrn-a w wersji Slrn 0.9.8.1 [2004-10-07] działający w XTerm(196), oraz Slrn 0.9.8.1pl2 [2005-02-17] (CVS20070131) używający biblioteki S-Lang w wersji 2.0.6 w rxvt-unicode 8.1.