Sylpheed - wysyłka

Ustawienia

By wysyłać posty w UTF-8, tylko wtedy gdy jest ono potrzebne, należy przestawić Konfiguracja → Preferencje → Wyświetlanie → Kodowanie → Kodowanie wyjściowe/Outgoing Character Encoding na Europa Środkowa (ISO-8859-2). Opcje syplheeda

I gdy zawrzemy w poscie znaki spoza ISO 8859-2, to zostaniemy ostrzeżeni i zapytani, czy chcemy wysłać post w UTF-8, na co oczywiście odpowiadamy twierdząco.

Zapytanie, czy wysłać post jako UTF-8

Możemy też w trakcie pisania wiadomości wybrać żądane kodowanie z menu Widok → Kodowanie znaków → Unikod (UTF-8)

Wybór kodowania z menu

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8 należy przestawić Konfiguracja → Preferencje → Wyświetlanie → Kodowanie → Kodowanie wyjściowe/Outgoing Character Encoding na Unikod (UTF-8).

Opcje syplheeda

Zrzuty ekranu

Edytor Sylpheeda z testowym plikiem UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Sylpheeda w wersji 2.3.1.