Pan — wyświetlanie

Ustawienia

Pan nie wymaga żadnych zabiegów, by móc w nim odczytywać posty w UTF-8.

Zrzuty ekranu

Pan wyświetlający post w UTF-8.

Wersje

Zrzut ekranu przedstawia Pan w wersji 0.92.