Pan — wysyłka

Ostrzeżenie

Pan niestety nie potrafi sam dobrać zestawu znaków do treści wysyłanego postu, co więcej, gdy jako kodowanie mamy ustawione jako ISO 8859-2 i zawrzemy w wiadomości znaki spoza tego zestawu, zostaną one, bez żadnego ostrzeżenia, usunięte. W związku z tym, gdy chcemy wysłać coś spoza tego zakresu, musimy wybrać UTF-8 z menu (Edit → Character encoding → Unicode, UTF-8 (UTF-8)), bądź wysyłać w UTF-8 przez cały czas.

Ustawienia

Aby domyślnie wysyłać w ISO 8859-2 należy to ustawić dla każdej z grup z osobna poprzez wybranie z menu Edit → Edit group preferences → Character encoding → ISO-8859-2.

Domyślne ustawienia grupy w Pan

I gdy w wiadomości zawrzemy znak spoza ISO 8859-2 należy wybrać z menu Edit → Character encoding → Unicode, UTF-8 (UTF-8)

Domyślne ustawienia grupy w Pan

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

Pan bez specjalnej konfiguracji wysyła w UTF-8.

Aby domyślnie wysyłać w UTF-8 należy to ustawić dla każdej z grup z osobna poprzez wybranie z menu Edit → Edit group preferences → Character encoding → Unicode, UTF-8 (UTF-8).

Domyślne ustawienia grupy w Pan

Zrzuty ekranu

Pan edytujący post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Pan w wersji 0.121.