Pan — Odbiór

Ustawienia

Pan nie potrzebuje żadnych specjalnych ustawień by móc wyświetlać posty w UTF-8

Zrzuty ekranu

Pan wyświetlający post w UTF-8.

Wersje

Zrzut ekranu przedstawia Pan w wersji 0.121.