Noworyta News Reader — wysyłka

Ustawienia

NNR niestety nie umie wysyłać poprawnych postów w UTF-8. Nawet pomimo wpisania utf-8 do opcji programu. Czytnik wysyła je w ISO-8859-2 (a to co się nie mieści, w CP1250), tyle że ze zdeklarowanym utf-8. Są też problemy z wprowadzaniem znaków spoza CP1250.

By wysyłać posty domyślnie w UTF-8, należy posłużyć się MIME-Proxy.

MIME-Proxy

Gdy mamy już poprawnie skonfigurowane MProxy, to należy zmienić linie charsets i client_charset w pliku .ini jak poniżej:

Przykład

W NNR należy pozostawić wysyłanie w ISO-8859-2.

Zrzuty ekranu

Noworyta News Reader edytujący post w UTF-8.

Wersje

Zrzut ekranu przedstawia Noworyta News Reader w wersji 2.9.