Noworyta News Reader — wyświetlanie

Ustawienia

By wyświetlać posty w NNR, nie trzeba podejmować żadnych specjalnych działań, lecz wyświetlane znaki będą ograniczone tylko do polskich znaków.

Można też wspomóc NNR użyciem MIME-Proxy, by dekodowało dlań posty, przynajmniej w zakresie CP1250.

Zrzuty ekranu

Noworyta News Reader wyświetlający post w UTF-8.

Wersje

Zrzut ekranu przedstawia Noworyta News Reader w wersji 2.9.