MicroPlanet Gravity — wysyłka

Ustawienia

MPG niestety nie potrafi samo dobrać najniższego zestawu znaków w zależności od za zawartości danego postu. By domyślnie wysyłać posty W UTF-8 należy przestawić View → Global Options → Encoding → Preferred Character set na UTF-8

Opcje MPG

Niestety do edytora nie da się wprowadzić nic spoza strony kodowej systemu.

Zrzuty ekranu

MPG edytujące post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają MicroPlanet Gravity w wersji 2.70.2067.