MesNews — wysyłka

Ustawienia

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8 tylko wtedy, gdy jest to wymagane, należy przestawić, aby w File → Settings → Charsets → zaznaczone wartości iso-8859-2 i utf-8 w dokładnie takiej kolejności, znalazły się na pierwszej i drugiej pozycji odpowiednio.

Opcje MesNews

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8, należy w oknie File -> Settings -> Charsets -> posiadać tylko zaznaczone utf-8 na pierwszej pozycji.

Opcje MesNews dla UTF-8

Zrzuty ekranu

MesNews edytujący post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają MesNews w wersji 1.06.00.00.