Gnus - wysyłka

Ogólne

By wysyłać posty w UTF-8, tylko wtedy gdy zajdzie taka potrzeba, trzeba odpowiednio ustawić zmienną mm-coding-system-priorities. W tym celu należy otworzyć (lub utworzyć gdy nie istnieje) plik .gnus znajdujący się w naszym katalogu domowym i wpisać doń (setq mm-coding-system-priorities '(iso-safe iso-latin-2 mule-utf-8)).

Przykład:

$ vim ~/.gnus
i
(setq mm-coding-system-priorities '(iso-safe iso-latin-2 mule-utf-8))
esc
:wq

A gdy chcemy wysyłać tylko w UTF-8, to zmienna mm-coding-system-priorities winna mieć postać (setq mm-coding-system-priorities '(mule-utf-8))

Przykład:

$ vim ~/.gnus
i
(setq mm-coding-system-priorities '(mule-utf-8))
esc
:wq

XTerm

Aby móc wysyłać znaki spoza zakresu ISO-8859-2 z Gnusa działającego w xterm-ie, należy korzystać z emulatora terminala korzystającego z unikodu. W innym wypadku będzie to fizycznie ograniczone.

Przykład:

$ LANG=pl_PL.UTF-8 xterm -u8 -e emacs -nw -f gnus

Konsola

Gdy korzystamy z linuksowej konsoli, bardzo pomocnymi programami będą unicode_start oraz unicode_stop z pakietu kbd.

Przykład:

$ unicode_start
$ emacs -f gnus

Zrzuty ekranu

Gnus pod X11, Gnus pod unikodowym xterm-em,

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Gnusa w wersji No Gnus v0.3 działającego w Emacs-ie 21.3.50 oraz XTerm(196).