Forté Agent — wysyłka

Ustawienia

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8 tylko wtedy, gdy jest to wymagane, należy przestawić Tools → Options → Languages → Send Usenet as: na Eastern Europe (us-ascii, iso-8859-2, utf-8), oraz należy włączyć MIME Headers dla Usenet text

Opcje Forté Agent

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8, należy przestawić Tools → Options → Languages → Send Usenet as: na Unicode UTF-8 (us-ascii, utf-8), oraz należy włączyć MIME Headers dla Usenet text

Opcje Forté Agent dla UTF-8

Niestety, Forté Agent ma problemy z wprowadzeniem do edytora, czegokolwiek powyżej CP1250.

Zrzuty ekranu

Forté Agent edytujący post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Forté Agent w wersji 4.2/32.1117.