Forté Agent — wyświetlanie

Ustawienia

Forté Agent nie wymaga żadnych zabiegów, by wyświetlać w nim posty w UTF-8, aczkolwiek ma problemy z wyświetleniem czegokolwiek spoza wybranej strony kodowej (w przypadku Polski będzie to zazwyczaj CP1250).

Zrzuty ekranu

Forté Agent wyświetlający post w UTF-8.

Wersje

Zrzut ekranu przedstawia Forté Agent w wersji 4.2/32.1117.