Claws–Mail — wysyłka

Ustawienia

By wysyłać posty w UTF-8, tylko wtedy gdy jest ono potrzebne, należy przestawić Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa poczty → Wysyłanie → Kodowanie znaków wychodzących wiadomości na Europa Środkowa (ISO-8859-2).

Opcje Claws–Maila

I gdy zawrzemy w poscie znaki spoza ISO 8859-2, to zostaniemy ostrzeżeni i zapytani, czy chcemy wysłać post w UTF-8, na co oczywiście odpowiadamy twierdząco.

Zapytanie, czy wysłać post jako UTF-8

Możemy też w trakcie pisania wiadomości wybrać żądane kodowanie z menu Opcje → Kodowanie znaków → Unicode (UTF-8)

Wybór kodowania z menu

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8 należy przestawić Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa poczty → Wysyłanie → Kodowanie znaków wychodzących wiadomości na Unicode (UTF-8)

Opcje Claws–Maila

Zrzuty ekranu

Edytor Claws-Mail z testowym plikiem UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Claws-Mail 2.7.2.